Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2013

prosta-rzecz
prosta-rzecz
4677 59ad
Reposted fromcygaretka cygaretka
prosta-rzecz
4788 6674
Reposted fromsknnylvee sknnylvee

December 04 2012

prosta-rzecz
6745 0aad
Reposted fromblackdress blackdress viashakemedown shakemedown
prosta-rzecz
0694 071e
Reposted fromkreatura kreatura viaelskede elskede
prosta-rzecz
odchodzisz już trzydziesty raz
trzydziesty raz zostaję sam

ale proszę cię wróć do mnie
ale proszę cię wróć do mnie trzydziesty raz
— happysad
Reposted from13thfriday 13thfriday viamyname myname
prosta-rzecz
9181 016e
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viamyname myname

November 29 2012

prosta-rzecz
0017 1261 500

Jeden dzień.   /   One day.  
(2011)
prosta-rzecz
9842 fd88 500
prosta-rzecz
5511 c79a
w
prosta-rzecz
Chcę Cię przyłapać na spojrzeniu
prosta-rzecz
90% moich problemów pochodzi z szukania głębszego znaczenia w rzeczach, które nie tylko nie mają znaczenia głębszego, ale które w ogóle jako takiego znaczenia nie posiadają.
— bad, bad brain.
Reposted frombreakaway breakaway viaszydera szydera
prosta-rzecz
0974 2062
Reposted fromDoopamina Doopamina viawszystkodupa wszystkodupa
prosta-rzecz
8396 8d29
Reposted fromkarambol karambol
prosta-rzecz
8798 34aa
Reposted frommelodyjna melodyjna
prosta-rzecz
Jestem pod wrażeniem, kiedy mężczyzna pamięta co lubię. Nawet o drobnych rzeczach.
Reposted fromloveya loveya
prosta-rzecz
Przyjaciele, z którymi zabijamy czas, to właśnie prawdziwi przyjaciele.
— Haruki Murakami
Reposted frommefir mefir
1634 3ca1

always

Reposted fromfreakish freakish
prosta-rzecz
nie umiem być sam
nikt mnie nie oswoił
z widokiem
mej własnej twarzy
czy nie jest czasem
znany wam
ten strach wobec własnych marzeń
samego siebie słabo znam
to ja? czy jakiś ktoś tam
nie umiem być sam
nie umiem być sam
ta cisza jest dla mnie za głośna
— J. Kofta
Reposted fromsplendiid splendiid viaiblameyou iblameyou
prosta-rzecz
1656 710c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl